top of page

Sigrid på Sandnes

- symbol for kvinnekultur

Sigrid_på_Sandnes.jpg

Sigrid på Sandnes representerer overlevelse, stolthet, sterke kvinner, kystkvinner på Helgeland og en levende kvinnekultur. Hun blir omtalt som to manns enke og tre manns trøst. Hun er en av få kvinner som omtales i Snorre Sturlusons kongesagaer, og hennes sterke posisjon i samtiden skyldes at Sandnes var en betydelig gård i Hålogaland. Kongen la stor vekt på å kontrollere storgårder og maktsentra, og dette skapte grunnlag for intriger og maktspill som sagaene forteller om, og Sigrid er født inn i denne maktkampen. Hun vokste opp som eneste barn av den mektige Sigurd Herse på Sandnes og var ansett som ”det beste gifte” i Hålogoland.Hun er en kvinneskikkelse i midten av brutalitet, maktkamp og død. Hun regnes som den første historiske kvinnen fra Sandnessjøen, og fikk livet sitt sterkt påvirket av Harald Hårfarge. 

Bildetekst: Sigrid ble i 2008 hedret med sin egen statue med teksten ”Mektig kvinne på Helgeland”. Statuen står i parken i Sandnessjøen sentrum. 

Historien om Sigrid

 

Som15-åring takker hun ja til å gifte seg med Bård Kvite. Han var arving av et annet viktig maktsenter i Hålogaland, Torgar (rett syd for Brønnøysund). Han var også en del av Kong Harald Hårfargres hird og var høyt aktet av alle. 

 

Bård reiser fra sin gravide konge og var med i kong Haralds hær under slaget ved Hafrsfjord i 872. Han får en dødelig skade under slaget og på sitt dødsleie ber han sin gode venn Torolv om å gifte seg med Sigrid og oppfostre sin ufødte sønn. Torolv flyttet til Torgar og kom godt overens med Sigrid, og de ble raskt gifte. Da Sigurd Herse døde vinteren etter, overtok Torolv Sandnesgården og flyttet dit. Sigrid kom dermed tilbake til heimgården. 

I en tid der mennene sjelden hadde tid til å være hjemme å bidra på gården, var det helt nødvendig at kvinnene hadde ledelsen på gården og styrte den. Sigrid var en driftig gårdskjerring og hadde høy anseelse som husfrue på Sandnes.  

 

Som husfrue på Sandnes tar Sigrid del i alle sysler på sin store gård, mens Torolv er ute på oppdrag som skatteinnkrever for kongen. Men slektninger etter Bård Kvite var misfornøyd med at Torolv hadde arvet Torgar og setter ut rykter om at han snyter kongen på skatten. Dette fører til at Torolv etter hvert falt i unåde hos kong Harald Hårfagre. Torolv og Sigrid la derfor planer om å flykte til Island. Men før han kom så langt, ble han overrasket av kongen, som i år 891 kom nordover med 300 mann. Kongen omringet langhuset. Kvinner og barn fikk slippe ut. Deretter ble huset satt fyr på. Mennene inni rev ned den ene veggen og kjeppet seg ut. Torolv ble drept tre fot fra kongen. Hans siste ord var ”Nå gikk jeg tre fot for stutt”. Han fikk en ærefull begravelse på befaling fra kongen.

 

Etter slaget satte Harald Hårfagre en av sine beste hirdmenn, Øyvind Lambe, til å rydde opp på Sandnes. Øyvind Lambe var venn og onkel til Torolv, og etter at kongens menn hadde drept Torolv, ønsket ikke Øyvind å være i kongens hird lengre. Kong Harald Hårfagre vil gjøre saken god igjen og sier at han vil at Øyvind gifter seg med Sigrid og at han vil gi han alt godset som Torolv eide.
 

Sigrid fikk barna Finn Skjalge og Raneveig med Øyvind Lambe og hun ble stammor til en stor og vidgjeten ætt. Blant annet ble hennes sønn Finn gift med Harald Hårfagres datterdatter Gunhild og deres sønn var den berømte Øyvind Finnsson Skaldespiller. 

                                Kilde: Torolvstein.no

 

 

bottom of page